Over

Tiegem Bergkermis

Tiegem bergkermis is een jaarlijkse buurtkermis op en rond de Tiegemberg, met als  belangrijkste doel  zowel vroegere bewoners als nieuwe geburen kennis te laten maken met elkaar en vriendschapsbanden verstevigen.

 

Wat doen we zoal:

Deelname aan reuzenstoeten (1 à 2 maal per jaar) met onze plaatselijke Reus Tobi.

Nieuwjaarsreceptie voor de buren op Tiegemberg.

Buurtkermis (2de weekend van oktober) met een loopwedstrijd (reeds 30j.), optreden van artiesten, de zondag feestmaaltijd- kaarting-volksspelen. Samenwerking met de plaatselijke scoutsvereniging voor hun fuif in dezelfde tent. Dit alles gaat door op het Vital Moreelsplein. 

Reus van de Tiegemberg

Oorkonde        Tobit-Tobias-Tobi

 

 

 

Afstammeling uit de grijze oudheid

Heidens geboren tot de ballingen-

van Israël, beschermd door een schaere

engelen, voor zijn vroomheid en moed

uit de winden onweerstand gedreven

naar de berg "Belzebuch"

 

 Al lang zijt Gij gegaan.

Uw geest is hier gebleven.

Weer op de berg zijn rug

gedoopt en ingeschreven.

Leef nu met ons in vree en trouw

Uw nieuwe tweede leven

En loert ge later naar een vrouw

Wij zullen 't u vergeven

 

 

dirk dennen    

 

den 13e van de zaaimaand 1984

 

De peter-de meter-doopmeester- de bouwers

Gemeente ANZEGEM-Deelgemeente TIEGEM           TOBI- Reus van de TIEGEMBERG

 

Op middelbare leeftijd, was de Heer TOBI  (=Tobias-gastheer van Oudenaarde-)  eigenaar van een terrein gesitueerd op de top van de heuvel genaamd Tiegemberg ("berg" van Tiegem) of soms "Vossenhol" . Heden vindt men er de toren en de windmolen van Tiegem.

Dit terrein is tot op heden gekend onder de naam van TOBI.

In 1983, heeft het feestkomiteit van de Tiegemberg, de Heer Léon Wolfsvelde gelast om een reus te bouwen die zich de naam TOBI toeëigende. Deze reus symboliseert de stoere en geharde boer.

Sponsors 2022

 

Interesse in onze sponsormogelijkheden? Geef ons gerust een seintje via info@tiegembergkermis.be of via 0475/416658 (Guy Michels) - 056/689340 (Frans Dejonghe).